Reference Ispis

Projekti, studije i ekspertize izrađene na FESB-u koji se direktno odnose na požare raslinja:

 1. Tehnologijski projekt TP-01/0023-02 NADZOR I VOĐENJE PROSTORNO UDALJENIM  SUSTAVIMA UGRADBENIM MREŽNIM POSLUŽITELJIMA, Ugovor s MZT RH (2001-2003) (voditelj D.Stipaničev)
 2. Tehnologijski projekt TP 03/0023-09 SUSTAV ZA RANU DETEKCIJU POŽARA KORIŠTENJEM KAMERA U VIDLJIVOM DIJELU SPEKTRA Ugovor s MZOŠ RH (2004 – 2006), (voditelj D.Stipaničev)
 3. Studija ”Integralni model protupožarne zaštite Splitsko – dalmatinske županije” za Splitsko – dalmatinsku županiju , 2003 – 2004. (studija predana 1.07.2004. 240 stranica), (voditelj D.Stipaničev)
 4. Projekt ”Projekt integralnog informacijskog sustava zaštite od šumskih požara na području Splitsko – dalmatinske županije”, za Splitsko – dalmatinsku županiju , 2005 – 2006. (projekt predana 1.09.2006. 231 stranica), (voditelj D.Stipaničev)
 5. Znanstveni projekt 023-0232005-2003 – AgISEco - Agentski orijentirani inteligentni sustav nadzora i zaštite okoliša, Ugovor s MZT RH (2006 - ), (voditelj D.Stipaničev)
 6. Ekspertiza „Analiza širenja požara od mjesta izbijanja do mjesta nesreće i na samom mjestu nesreće“, ekspertiza u okviru multidisciplinarnog povjerenstva za analizu vatrogasne nesreće na Kornatima koja se dogodila u kolovozu 2007., 15.veljače 2008. (voditelj D.Stipaničev)
 7. Ekspertiza „Aerodinamički aspekti događanja na mjestu nesreće“, ekspertiza u okviru multidisciplinarnog povjerenstva za analizu vatrogasne nesreće na Kornatima koja se dogodila u kolovozu 2007., 15.veljače 2008. (voditelj B.Klarin)
 8. Ekspertiza „Termodinamička ocjena mogućnosti brzog toplinskog udara na mjestu nesreće“, ekspertiza u okviru multidisciplinarnog povjerenstva za analizu vatrogasne nesreće na Kornatima koja se dogodila u kolovozu 2007., 15.veljače 2008. (voditelj N.Ninić)
 9. Projekt „Integralni model protupožarne zaštite Splitsko – dalmatinske županije II dio - Radni prototip sustava za modeliranje širenja požara raslinja (MOP) za područje Splitsko-dalmatinske županije“ za Splitsko – dalmatinsku županiju , 2007- 2008 (izvještaj predana 1.07.2008. 50 stranica) (voditelj D.Stipaničev)
 10. Uspostava Eksperimentalnog centra za istraživanje požara otvorenog prostora na Zvjezdanom selu Mosor, Splitsko - dalmatinska županija, 2008. (voditelj D.Stipaničev)
 11. Projekt  „Integralni model protupožarne zaštite Splitsko – dalmatinske županije III dio – Razrada mikrolokacijskog indeksa rizika požara raslinja (MIRIP) za područje Splitsko – dalmatinske županije" za Splitsko – dalmatinsku županiju , 2007.- 2008 (izvještaj predana 20.12.2008. 118 stranica) (voditelj D.Stipaničev)
 12. Projekt “Interaktivni Web portala posvećen problematici protupožarne zaštite Splitsko – dalmatinske županije”, za Splitsko - dalmatinsku županija 20.12.2008. http://vatra.fesb.hr (voditelj D.Stipaničev)
 13. Idejni projekt "Uspostava stacionarnog i mobilnog laboratorija za istraživanej požara otvorenog prostora", za Splitsko – dalmatinsku županiju , 2010 (izvještaj predan 20.12.2010) (voditelj D.Stipaničev)Postupci, sustavi i programski paketi nastali kao rezultat dosadašnjeg rada na izučavanju požara otvorenih prostora:

 1. Postupak za odabir lokacija protupožarnog nadzorohg sustava temljen na GIS-u i višekriterijskom analitičkom hierarhijskom postupku (AHP) donošenja odluka, 2006.
 2. IPNAS (eng. iForestFire) - Inteligentni Web orjentirani protupožarni nadzorni sustav, 2006. (http://ipnas.fesb.hr)
 3. iMeteo - Napredna Web orjentirana ultrazvučna meteorološka stanica, 2006. (http://imeteo.fesb.hr)
 4. iMonitor - Napredni Web orjentirani sustav za nadzor radnih i procesnih parametara (na primjer praćenje insolacije i grmljavinskih izboja), 2006.
 5. MOPP - Modeliranje propagacije požara - Web orjentiran programski paket za modeliranje širenja požara temeljen na semi-empirijskom Rothermelovom modelu i celularnim automatima, 2008.
 6. MIRIP - Mikrolokacijski indeks rizika opasnosti od požara - Web orjentiran programski paket za proračun mikrolokacijskog indeksa rizika opasnosti od požara temeljen na topološkim, meteorološkim, vegetacijskim i sociološkim faktorima rizika izbijanja požara, 2008.


Radovi u znanstvenim knjigama, časopisima i zbornicima radova:

 1. Hrastnik; D. Stipaničev, R. Vujčić,. Forest Fire Protection by 24h Monitoring, Wood Collection Intended for District Heating Plants and Easy Access Routes Assigned to Firemen and Tourism, 2nd World Conference on Biomass for Energy, Industry and Climate Protection ETA-Florence, Italy and WIP-Munich, Germany, 2004.. V3.36.
 2. Lj.Bodrožić, J.Marasović, D.Stipaničev, Fire Modelling in Forest Fire management, Proc.of Int. Conf. CEEPUS Spring School – Engineering for the Future, Kielce, Poland 6-16.06.2005. pp. 7 – 15
 3. Lj.Bodrožić, D.Stipaničev, M.Šerić, Forest Fires Spread Modeling Using Cellular Automata Approach, Proc.of Int. Conf. CEEPUS Summer School – Modern trends in control, Košice, Slovak Republic, 1-15.7.2006. pp. 23-33
 4. Lj.Bodrožić, D.Stipaničev, M.Štula, Agent Based Data Collecting in Forest Fire Monitoring System, Proc. of IEEE Conference SoftCOM'99 (Internacional Conference on Software in Telecommunications and Computer Networks), Split, Dubrovnik, Venice (Italy), Sept 29 – Oct. 1 2006, CD proceeding, 6 pages
 5. D.Stipaničev,T.Vuko,D.Krstinić,M.Štula,Lj.Bodrožić,Forest Fire Protection by Advanced Video Detection System - Croatian Experiences , Third TIEMS Workshop – Improvement of Disaster Management System, Trogir, Sept. 26 – 27, 2006., CD proceeding, 10 pages
 6. D.Stipaničev, Lj.Bodrožić, M.Štula, Environmental Intelligence based on Advanced Sesor Networks, 14th Int.Conference on Systems, Signals and Image Processing, Maribor June 2007.
 7. D.Stipaničev, Lj.Bodrožić, M.Šerić, Multi Agent Architecture for Environmental Data Collection and Validation, CEEPUS CII-CZ-0031-0607 Summer School 2007, Maribor June 2007. (on-line zbornik na adresi http://css07.feri-au.uni-mb.si/)
 8. D.Stipaničev, T.Vuko, Lj.Bodrožić, Location Determination of Automatic Forest Fire Monitoring Stations based on AHP and GIS data, TIEMS (The International Emergency Management Society) 2007 Int.Conference, Trogir, June 2007.
 9. M.Štula, D.Stipaničev, T.Vuko, Agent Based Fuzzy Cognitive Maps in Fire Fighting Decision Support, TIEMS (The International Emergency Management Society) 2007 Int.Conference, Trogir, June 2007.
 10. D.Stipaničev, B.Hrastnik, R.Vujčić, Holistic Approach to Forest Fire Protection in Split and Dalmatia County of Croatia, Wildfire 2007 Int.Conference, Sevilla, Spain, May 2007. CD
 11. D. Stipaničev, Lj.Bodrožić,M.Štula, Data Fusion in Observer networks, Proc. of Second (IEEE) International Workshop on Information Fusion and Dissemination in Wireless Sensor Networks. Pisa, Italia, 08.10.2007, CD
 12. D.Krstinić, Histogram Based Smoke Segmentation: Effect on Color Space Transformation, Proc. of 31. Int. Conference MIPRO 2008, Opatija, May 2008, CD
 13. D. Stipaničev, Z. Španjol, M. Vučetić, V. Vučetić, R. Rosavec, Lj. Bodrozić “The Kornati Fire Accident Facts and Fig.s – Configuration, Vegetation and Meteorology”, Int.Conference Modelling, Monitoring and Management of Forest Fires - ForestFires 2008 (ed. J.de la Heras, C.A.Brebbia, D.Viegas, V.Leone) Sept. 2008, Toledo, Spain, WIT Press, pp. 387 - 387
 14. B. Klarin, N. Ninić, D. Stipaničev, S. Nizetic., D. Krstinić “The Kornati fire accident – aerodynamic and thermodynamic aspects of the accident”, Int.Conference Modelling, Monitoring and Management of Forest Fires - ForestFires 2008 (ed. J.de la Heras, C.A.Brebbia, D.Viegas, V.Leone) Sept. 2008, Toledo, Spain, WIT Press, pp. 377 - 387
 15. D. X. Viegas, D. Stipaničev, L. Ribeiro, L. Pita, C. Rossa “The Kornati Fire Accident – Eruptive Fire in Relatively Low Fuel Load Herbaceous Fuel Condition”, Int.Conference Modelling, Monitoring and Management of Forest Fires - ForestFires 2008 (ed. J.de la Heras, C.A.Brebbia, D.Viegas, V.Leone) Sept. 2008, Toledo, Spain, WIT Press, pp. 365 - 377
 16. Lj.Šerić, D.Stipaničev, M.Štula, Agent Based Sensor and Data Fusion in Forest Fire Observer, published in book “Sensor and Data Fusion”, (ed. N. Milisavljević), I-Tech, Feb. 2009, pp. 365 - 379
 17. D.Stipaničev, D.X.Viegas, The Accident of Kornati (Croatia), published in book “Fire Related Accidents in Europe” (ed. D.X.Viegas), JRC Press, 2009. pp.26-53 --> Poveznica prema knjizi
 18. Lj.Šerić, D.Stipaničev, M.Štula, Observer networ and forest fire detection, Information Fusion in Future Generation Communication Environments (An Int. Journal on Multi-Sensor, Multi-Source Information Fusion), Elsevier Press, 2009. (on-line from Dec. 28 2009)
 19. D.Stipaničev, M.Štula, D.Krstinić, Lj.Šerić, Agent based Intelligent Forest Fire Monitoring System, Proc. of 32. Int. Conference MIPRO 2009, Opatija, May 2009. pp.258-263
 20. T.Jakovčević, D.Stipaničev, D.Krstinić, False Alarm Reduction in Forest fire Video Monitoring System, Proc. of 32. Int. Conference MIPRO 2009, Opatija, May 2009. pp.264-269
 21. M.Bugarić, T.Jakovcevic, D.Stipaničev, Automatic Adjustment of Detection parameters in Forest Fire Video Monitoring System,  Proc. of 32. Int. Conference MIPRO 2009, Opatija, May 2009. pp.270-275
 22. D.Stipaničev, M.Bugarić, Lj.Bodrožić, Integration of Forest Fire Video Monitoring System and Geographic Information System, 51st Int.Symp ELMAR 2009, Zadar, Sept 2009. pp.49-52
 23. D.Krstinić, T.Jakovčević, D.Stipaničev, Histogram-Based Smoke Segmentation in Forest Fire Detection System, “Information Technology and Control”, 2009. Vol.38, No.3, 2009. 237-244 (ISSN 1392)
 24. D.Krstinić, A.Kuzmanić Skelin, Ivan Slapničar, Fast Two-Step Histogram based Image Segmentation, IET image processing (ISSN 1751-9659), doi: 10.1049/iet-ipr.2009.0107, 2010.
 25. D.Stipaničev, M.Štula, D.Krstinić, Lj.Šerić, Rano otkrivanje i praćenje požara raslinja mrežom naprednih video motrilačkih jedinica, 2. Konferencija Hrvatske Platforme za smanjenje rizika od katastrofa, Zagreb, 14-15.10.2010. (12 str)
 26. D.Stipaničev, B.Hrastnik, R.Vujčić, T.Vuko, Holistički model zaštite od požara raslinja jadranske regije, 2. Konferencija Hrvatske Platforme za smanjenje rizika od katastrofa, Zagreb, 14-15.10.2010. (12 str)
 27. D.Stipaničev, M.Štula, D.Krstinić, Lj.Šerić, T.Jakovčević, M.Bugarić,  Advanced automatic wildfire surveillance and monitoring network, VI International Conference on Forest Fire Research, Coimbra, Porugal, Nov. 15 – 18, 2010.
 28. T.Jakovčević, Lj.Šerić, D.Stipaničev, D.Krstinić, Wildfire smoke-detection algorithms evaluation, VI International Conference on Forest Fire Research, Coimbra, Porugal, Nov. 15 – 18, 2010.
 29. D.Krstinić; A.Kuzmanić Skelin; I.Slapničar, Fast Two-Step Histogram-Based Image Segmentation. // IET image processing. 5 (2011) , 1; 63-72
 30. M.Štula; D.Krstinić; Lj.Šerić, Intelligent Forest Fire Monitoring System. // Information systems frontiers. (2011) (prihvaćen za objavljivanje)
 31. D.Stipaničev, M.Bugarić, Lj.Šerić, T.Jakovčević, Web GIS Technologies in Advanced Cloud Computing based Wildfire Monitoring System, 5th International Wildland Fire Conference, Sun City, South Africa, 9-13 May 2011(prihvaćen za objavljivanje)

 

Radovi u stručnim časopisima:

 1. B.Hrastnik, D.Stipaničev, R.Vujčić, Regionalni model financijski samostojne i samoodržive preventivne zaštite od šumskih požara u Splitsko-dalmatinskoj županiji, EGE : energetika, gospodarstvo, ekologija, etika, 12 (3) 2004,  str. 38-42
 2. D.Stipaničev, Inteligentni protupožarni nadzorni sustav, Vatrogasni vjesnik, 02/2008, pp.13-15
 3. D.Stipaničev, Svaki požar može biti i eruptivni požar, Vatrogasni vjesnik, 03/2008, pp.19 - 22
 4. D.Stipaničev, Gdje ima dima ima i IPNAS-a, Zaštita, br.7, XI, 2010, pp.44-47

 

Stručni seminari i pozvana predavanja:

 1. D.Stipaničev, "Holistic forest fire protection program of Split and Dalmatia County", SoftCOM 2004 - 2004 International Conference on Software, Telecommunications and Computer Networks, Split, 11.10.2004.
 2. D.Stipaničev, "IPNAS – Experimental Split and Dalmatia County forest fire monitoring system", SoftCOM 2005 - 2005 International Conference on Software, Telecommunications and Computer Networks, Rogoznica, 15.09.2005.
 3. D.Stipaničev, "Suvremeni video sustavi u protupožarnoj zaštiti otvorenih prostora", okrugli stol "Primjena suvremenih tehnologija pri vođenju akcija gašenja požara rasli- nja i akcija gorskog spašavanja", održan u organizaciji Hrvatske vatrogasne zajednice i Regionalno središte za pružanje pomoći i uklanjanje posljedica katastrofa, Zagreb, 6.06.2008.
 4. D.Stipaničev, "Suvremene računalne metode simuliranja širenja požara raslinja i njihova moguća primjena za prostor hrvatskog priobalja", seminar "Gašenje požara otvorenog prostora" održan 29.04.2008. u hotelu Medena, Seget Donji u organizaciji Državne uprave za zaštitu i spašavanje i Vatrogasne zajednice Splitsko – dalmatinske županije
 5. D.Stipaničev, "Pojava eruptivnog efekta kod širenja požara raslinja", seminar "Gašenje požara otvorenog prostora" održan 29.04.2008. u hotelu Medena, Seget Donji u organizaciji Državne uprave za zaštitu i spašavanje i Vatrogasne zajednice Splitsko – dalmatinske županije
 6. D.Stipaničev,  " Integralni i holistički model zaštite od požara raslinja Splitsko dalmatinske županije", međunarodno savjetovanje „Suzbijanje požara otvorenog prostora – nove metode i pristupi“, 9-11-12.2008. Makarska, savjetovanje je održano u organizaciji Regionalnog središta za pružanje pomoći i ukljanjanje posljedica katastrofa Divulje i Ministarstva regionalnog razvoja, šumarskog i vodnog gospodarstva, Zagreb
 7. D.Stipaničev, Suvremene tehnologije u protupožarnoj zaštiti otvorenog prostora, Županijska zajednica tehničke kulture, seminar za studente Učiteljskog studija Split , Zvjezdano selo, 10.05.2008.
 8. D.Stipaničev, Primjena inteligentnih tehnologija u ranom otkrivanju šumskih požara, Festival znanosti Split, 22.04.2008.
 9. D.Stipaničev, Forest Fire Video Monitoring Systems, DITUR međunarodno savetovanje “Tehničko upravljanje rizicima”, Beograd 27-28.10 2009 (8 pages)
 10. D.Stipaničev, D.Krstinić, M.Bugarić, Primjena suvremenih računalnih tehnologija u požarima otvorenog prostora, seminar za vatrogasce JVP Split, 8.12.2010.

 

Wep portali:

1. Web portal protupožarne zaštite Splitsko - dalmatinske županije

>>>> http://vatra.fesb.hr

2. Web portal algoritama za automatsko prepoznavanje požara raslinja (na engleskom)

>>>> http://wildfire.fesb.hr

3. Web portal sustava IPNAS (Inteligentnog Protupožarnog NAdzornog Sustava) (hrvatski/engleski)

>>>> http://ipnas.fesb.hr

4. Web portal ultrazvučne meteorološke stanice prilagođene istraživanju požara raslinja (hrvatski/engleski)

>>>> http://imeteo.fesb.hr

5. Web portal Katedre za modeliranje i inteligentne računalne sustave

>>>> http://laris.fesb.hr

 

Doktorati i doktorandi:

 1. Maja Štula, Neizrazite spoznajne mape temeljene na agentskoj tehnologiji, 2005. (mentor D.Stipaničev)
 2. Damir Krstinić, Brza segmentacija slike metodom procjene gustoće, 2008. (mentor Ivan Slapničar, ko-mentor Darko Stipaničev)
 3. Ljiljana Šerić,  Inteligencija okoliša temeljena na mreži agentskih opservera, 2010. (mentor Darko Stipaničev)
 4. Toni Jakovčević, Detekcija požara raslinja dobivena analizom slike dobivene u vidljivom dijelu spektra, obrana10.01 2011. (mentor Darko Stipaničev)
 5. Marin Bugarić, priprema temu doktorata iz primjene tehnika proširene stvarnosti (Augmented reality) u protupožarnim motrilačkim i nadzornim sustavima (mentor Darko Stipaničev)
 6. Josip Maras, u suradnji sa MÄLARDALEN UNIVERSITY Švedska priprema doktorat na temu “Reusable componet based embeded systems software engineering”  i njegove primjene u složenom informacijskom sustavu za podršku pred-požarnim, požarnim i post-požarnim aktivnostima (mentor Ivica Crnković, ko-mentor Maja Štula)
Ažurirano: Ponedjeljak, 11 Travanj 2011 21:33