GTranslate

Croatian English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Pretraživanje

Posjeta

Članova : 1
Sadržaj : 43
Web Linkovi : 3
Posjete Sadržajima : 471826

Locations of visitors to this page

 

 
Home Reference

Reference PDF Ispis

Projekti, studije i ekspertize izrađene na FESB-u koji se direktno odnose na požare raslinja:

 1. Tehnologijski projekt TP-01/0023-02 NADZOR I VOĐENJE PROSTORNO UDALJENIM  SUSTAVIMA UGRADBENIM MREŽNIM POSLUŽITELJIMA, Ugovor s MZT RH (2001-2003) (voditelj D.Stipaničev)
 2. Tehnologijski projekt TP 03/0023-09 SUSTAV ZA RANU DETEKCIJU POŽARA KORIŠTENJEM KAMERA U VIDLJIVOM DIJELU SPEKTRA Ugovor s MZOŠ RH (2004 – 2006), (voditelj D.Stipaničev)
 3. Studija ”Integralni model protupožarne zaštite Splitsko – dalmatinske županije” za Splitsko – dalmatinsku županiju , 2003 – 2004. (studija predana 1.07.2004. 240 stranica), (voditelj D.Stipaničev)
 4. Projekt ”Projekt integralnog informacijskog sustava zaštite od šumskih požara na području Splitsko – dalmatinske županije”, za Splitsko – dalmatinsku županiju , 2005 – 2006. (projekt predana 1.09.2006. 231 stranica), (voditelj D.Stipaničev)
 5. Znanstveni projekt 023-0232005-2003 – AgISEco - Agentski orijentirani inteligentni sustav nadzora i zaštite okoliša, Ugovor s MZT RH (2006. - 2012.), (voditelj D.Stipaničev)
 6. Ekspertiza „Analiza širenja požara od mjesta izbijanja do mjesta nesreće i na samom mjestu nesreće“, ekspertiza u okviru multidisciplinarnog povjerenstva za analizu vatrogasne nesreće na Kornatima koja se dogodila u kolovozu 2007., 15.veljače 2008. (voditelj D.Stipaničev)
 7. Ekspertiza „Aerodinamički aspekti događanja na mjestu nesreće“, ekspertiza u okviru multidisciplinarnog povjerenstva za analizu vatrogasne nesreće na Kornatima koja se dogodila u kolovozu 2007., 15.veljače 2008. (voditelj B.Klarin)
 8. Ekspertiza „Termodinamička ocjena mogućnosti brzog toplinskog udara na mjestu nesreće“, ekspertiza u okviru multidisciplinarnog povjerenstva za analizu vatrogasne nesreće na Kornatima koja se dogodila u kolovozu 2007., 15.veljače 2008. (voditelj N.Ninić)
 9. Projekt „Integralni model protupožarne zaštite Splitsko – dalmatinske županije II dio - Radni prototip sustava za modeliranje širenja požara raslinja (MOP) za područje Splitsko-dalmatinske županije“ za Splitsko – dalmatinsku županiju , 2007- 2008 (izvještaj predana 1.07.2008. 50 stranica) (voditelj D.Stipaničev)
 10. Uspostava Eksperimentalnog centra za istraživanje požara otvorenog prostora na Zvjezdanom selu Mosor, Splitsko - dalmatinska županija, 2008. (voditelj D.Stipaničev)
 11. Projekt  „Integralni model protupožarne zaštite Splitsko – dalmatinske županije III dio – Razrada mikrolokacijskog indeksa rizika požara raslinja (MIRIP) za područje Splitsko – dalmatinske županije" za Splitsko – dalmatinsku županiju , 2007.- 2008 (izvještaj predana 20.12.2008. 118 stranica) (voditelj D.Stipaničev)
 12. Projekt "Interaktivni Web portala posvećen problematici protupožarne zaštite Splitsko – dalmatinske županije", za Splitsko - dalmatinsku županija 20.12.2008. http://vatra.fesb.hr (voditelj D.Stipaničev)
 13. Hrvatsko – slovenski projekt - Elektronski nadzorni sistem za preprečevanje naravnih nesreć (2009.-2010.)
 14. Idejni projekt "Uspostava stacionarnog i mobilnog laboratorija za istraživanej požara otvorenog prostora", za Splitsko – dalmatinsku županiju , 2010 (izvještaj predan 20.12.2010) (voditelj D.Stipaničev)
 15. Projekt – iORVO - Inteligentni opserveri u realnom i virtualnom okruženju Sveučilišni znanstveni Projekt financiran od MZT RH (2013 - 2015)
 16. EU projekt IPA Adriatic HOLISTIC Project (IPA_ADRIATIC_0001_HOLISTIC/SER/6-2014 (2014.-2016.) (Key Experts)
 17. EU projekt WindRisk Project – ECHO 2016 (2015. – 2017.)
 18. Projekt – ViO - Vidom temeljeni inteligentni opserveri Sveučilišni znanstveni Projekt financiran od MZT RH (2016. - 2021.)
 19. EU projekt H2020 - FirEURisk – Developing a holistic, risk - wise strategy for European wildfire Management – (2021.  – 2025.)Postupci, sustavi i programski paketi nastali kao rezultat dosadašnjeg rada na izučavanju požara otvorenih prostora:

 1. Postupak za odabir lokacija protupožarnog nadzorohg sustava temljen na GIS-u i višekriterijskom analitičkom hierarhijskom postupku (AHP) donošenja odluka, 2006.
 2. IPNAS (eng. iForestFire) - Inteligentni Web orjentirani protupožarni nadzorni sustav, 2006. - danas OiV Fire Detect AI (https://oiv.hr/hr/usluge-i-platforme/oiv-firedetect-ai/)
 3. iMeteo - Napredna Web orjentirana ultrazvučna meteorološka stanica, 2006. (http://imeteo.fesb.hr)
 4. iMonitor - Napredni Web orjentirani sustav za nadzor radnih i procesnih parametara (na primjer praćenje insolacije i grmljavinskih izboja), 2006.
 5. MOPP - Modeliranje propagacije požara - Web orjentiran programski paket za modeliranje širenja požara temeljen na semi-empirijskom Rothermelovom modelu i celularnim automatima, 2008. - danas AdriaFirePropagator
 6. MIRIP - Mikrolokacijski indeks rizika opasnosti od požara - Web orjentiran programski paket za proračun mikrolokacijskog indeksa rizika opasnosti od požara temeljen na topološkim, meteorološkim, vegetacijskim i sociološkim faktorima rizika izbijanja požara, 2008. - danas AdriaFireRisk i AdriaFireRiskPannels


Radovi u znanstvenim knjigama i časopisima:

 1. Lj.Šerić, D.Stipaničev, M.Štula, Agent Based Sensor and Data Fusion in Forest Fire Observer, published in book “Sensor and Data Fusion”, (ed. N. Milisavljević), I-Tech, Feb. 2009., pp. 365 – 379
 2. D.Krstinić, T.Jakovčević, D.Stipaničev, Histogram-Based Smoke Segmentation in Forest Fire Detection System, Information Technology and Control, Vol.38, No.3, 2009. 237-244
 3. D.Stipaničev, D.X.Viegas, The Accident of Kornati (Croatia), published in book “Fire Related Accidents in Europe” (ed. D.X.Viegas), JRC Press, 2009. (19 pages) --> Poveznica prema knjizi
 4. Lj.Bodrožić, D.Stipaničev, M.Štula, Observer Network and Forest Fire Detection, Information Fusion (special isue Information Fusion in Future Generation Communication Environment), 12 (2011.), pp.160-175
 5. 6. Krstinić, Damir; Kuzmanić Skelin, Ana; Slapničar, Ivan, Fast Two-Step Histogram-Based Image Segmentation, IET image processing, 5 (2011), 1; 63-72, doi:10.1049/iet-ipr.2009.0107
 6. Stipaničev, Darko. Intelligent Forest Fire Monitoring System – from idea to realization, Annual of the Croatian Academy of Engineering. 2010/2011 (2012.) ; 58-73
 7. Štula, Maja; Krstinić, Damir; Šerić, Ljiljana, Intelligent Forest Fire Monitoring System, Information systems frontiers, 14 (2012), 3; 725-739 doi:10.1007/s10796-011-9299-8
 8. T.Jakovcevic, D.Stipanicev, D.Krstinic, Visual context-based forest-fire smoke sensor, Machine Vision and Applications, Vol.24, No.4, 707-719, May 2013 .
 9. Šerić, Ljiljana; Stipaničev, Darko; Štula, Maja. Engineering of holonic multi agent intelligent forest fire monitoring system, AI communications. 26 (2013.) ; 303-316
 10. Bugarić, Marin; Jakovčević, Toni; Stipaničev, Darko. Adaptive estimation of visual smoke detection parameters based on spatial data and fire risk index, Computer Vision and Image Understanding, 118 (2014.), 184-196
 11. M.Bugarić, T.Jakovčević, D.Stipaničev, Computer Vision Based Measurement of Wildfire Smoke Dynamics, Advances in Electrical and Computer Engineering (1582-7445) 15 (2015.), 1; 55-62
 12. Braović, Maja; Stipaničev, Darko; Krstinić, Damir. Cogent Confabulation based Expert System for Segmentation and Classification of Natural Landscape Images, Advances in Electrical and Computer Engineering. 17 (2017.) , 2; 85-94
 13. Jakovčević, Toni; Bugarić, Marin; Stipaničev, Darko, A stereo approach to wildfire smoke detection: the improvement of the existing methods by adding a new dimension, Computing and informatics, 37 (2018.), 456-508
 14. Krstinić, Damir; Braović, Maja; Božić-Štulić, Dunja, Convolutional Neural Networks and Transfer Learning Based Classification of Natural Landscape Images, Journal of universal computer science, 26 (2020), 2; 244-267
 15. Šerić, Ljiljana; Ivanda, Antonia; Bugarić, Marin; Braović, Maja, Semantic Conceptual Framework for Environmental Monitoring and Surveillance—A Case Study on Forest Fire Video Monitoring and Surveillance, Electronics 11(2):275, Jan. 2022, DOI: 10.3390/electronics11020275
Radovi u zbornicima radova međunarodnih skupova:
 1. Hrastnik; D. Stipaničev, R. Vujčić,. Forest Fire Protection by 24h Monitoring, Wood Collection Intended for District Heating Plants and Easy Access Routes Assigned to Firemen and Tourism, 2nd World Conference on Biomass for Energy, Industry and Climate Protection ETA-Florence, Italy and WIP-Munich, Germany, 2004.. V3.36.
 2. Lj.Bodrožić, J.Marasović, D.Stipaničev, Fire Modelling in Forest Fire management, Proc.of Int. Conf. CEEPUS Spring School – Engineering for the Future, Kielce, Poland 6-16.06.2005. pp. 7 – 15
 3. Lj.Bodrožić, D.Stipaničev, M.Šerić, Forest Fires Spread Modeling Using Cellular Automata Approach, Proc.of Int. Conf. CEEPUS Summer School – Modern trends in control, Košice, Slovak Republic, 1-15.7.2006. pp. 23-33
 4. Lj.Bodrožić, D.Stipaničev, M.Štula, Agent Based Data Collecting in Forest Fire Monitoring System, Proc. of IEEE Conference SoftCOM'99 (Internacional Conference on Software in Telecommunications and Computer Networks), Split, Dubrovnik, Venice (Italy), Sept 29 – Oct. 1 2006, CD proceeding, 6 pages
 5. D.Stipaničev,T.Vuko,D.Krstinić,M.Štula,Lj.Bodrožić,Forest Fire Protection by Advanced Video Detection System - Croatian Experiences , Third TIEMS Workshop – Improvement of Disaster Management System, Trogir, Sept. 26 – 27, 2006., CD proceeding, 10 pages
 6. D.Stipaničev, Lj.Bodrožić, M.Štula, Environmental Intelligence based on Advanced Sesor Networks, 14th Int.Conference on Systems, Signals and Image Processing, Maribor June 2007.
 7. D.Stipaničev, Lj.Bodrožić, M.Šerić, Multi Agent Architecture for Environmental Data Collection and Validation, CEEPUS CII-CZ-0031-0607 Summer School 2007, Maribor June 2007. (on-line zbornik na adresi http://css07.feri-au.uni-mb.si/)
 8. D.Stipaničev, T.Vuko, Lj.Bodrožić, Location Determination of Automatic Forest Fire Monitoring Stations based on AHP and GIS data, TIEMS (The International Emergency Management Society) 2007 Int.Conference, Trogir, June 2007.
 9. M.Štula, D.Stipaničev, T.Vuko, Agent Based Fuzzy Cognitive Maps in Fire Fighting Decision Support, TIEMS (The International Emergency Management Society) 2007 Int.Conference, Trogir, June 2007.
 10. D.Stipaničev, B.Hrastnik, R.Vujčić, Holistic Approach to Forest Fire Protection in Split and Dalmatia County of Croatia, Wildfire 2007 Int.Conference, Sevilla, Spain, May 2007. CD
 11. D. Stipaničev, Lj.Bodrožić,M.Štula, Data Fusion in Observer networks, Proc. of Second (IEEE) International Workshop on Information Fusion and Dissemination in Wireless Sensor Networks. Pisa, Italia, 08.10.2007, CD
 12. D.Krstinić, Histogram Based Smoke Segmentation: Effect on Color Space Transformation, Proc. of 31. Int. Conference MIPRO 2008, Opatija, May 2008, CD
 13. D. Stipaničev, Z. Španjol, M. Vučetić, V. Vučetić, R. Rosavec, Lj. Bodrozić “The Kornati Fire Accident Facts and Fig.s – Configuration, Vegetation and Meteorology”, Int.Conference Modelling, Monitoring and Management of Forest Fires - ForestFires 2008 (ed. J.de la Heras, C.A.Brebbia, D.Viegas, V.Leone) Sept. 2008, Toledo, Spain, WIT Press, pp. 387 - 387
 14. B. Klarin, N. Ninić, D. Stipaničev, S. Nizetic., D. Krstinić “The Kornati fire accident – aerodynamic and thermodynamic aspects of the accident”, Int.Conference Modelling, Monitoring and Management of Forest Fires - ForestFires 2008 (ed. J.de la Heras, C.A.Brebbia, D.Viegas, V.Leone) Sept. 2008, Toledo, Spain, WIT Press, pp. 377 - 387
 15. D. X. Viegas, D. Stipaničev, L. Ribeiro, L. Pita, C. Rossa “The Kornati Fire Accident – Eruptive Fire in Relatively Low Fuel Load Herbaceous Fuel Condition”, Int.Conference Modelling, Monitoring and Management of Forest Fires - ForestFires 2008 (ed. J.de la Heras, C.A.Brebbia, D.Viegas, V.Leone) Sept. 2008, Toledo, Spain, WIT Press, pp. 365 - 377
 16. D.Stipaničev, M.Štula, D.Krstinić, Lj.Šerić, Agent based Intelligent Forest Fire Monitoring System, Proc. of 32. Int. Conference MIPRO 2009, Opatija, May 2009. pp.258-263
 17. T.Jakovčević, D.Stipaničev, D.Krstinić, False Alarm Reduction in Forest fire Video Monitoring System, Proc. of 32. Int. Conference MIPRO 2009, Opatija, May 2009. pp.264-269
 18. M.Bugarić, T.Jakovcevic, D.Stipaničev, Automatic Adjustment of Detection parameters in Forest Fire Video Monitoring System,  Proc. of 32. Int. Conference MIPRO 2009, Opatija, May 2009. pp.270-275
 19. D.Stipaničev, M.Bugarić, Lj.Bodrožić, Integration of Forest Fire Video Monitoring System and Geographic Information System, 51st Int.Symp ELMAR 2009, Zadar, Sept 2009. pp.49-52
 20. D.Stipaničev, M.Štula, D.Krstinić, Lj.Šerić, Rano otkrivanje i praćenje požara raslinja mrežom naprednih video motrilačkih jedinica, 2. Konferencija Hrvatske Platforme za smanjenje rizika od katastrofa, Zagreb, 14-15.10.2010. (12 str)
 21. D.Stipaničev, B.Hrastnik, R.Vujčić, T.Vuko, Holistički model zaštite od požara raslinja jadranske regije, 2. Konferencija Hrvatske Platforme za smanjenje rizika od katastrofa, Zagreb, 14-15.10.2010. (12 str)
 22. D.Stipaničev, M.Štula, D.Krstinić, Lj.Šerić, T.Jakovčević, M.Bugarić,  Advanced automatic wildfire surveillance and monitoring networkVI International Conference on Forest Fire Research, Coimbra, Porugal, Nov. 15 – 18, 2010.
 23. T.Jakovčević, Lj.Šerić, D.Stipaničev, D.Krstinić, Wildfire smoke-detection algorithms evaluationVI International Conference on Forest Fire Research, Coimbra, Porugal, Nov. 15 – 18, 2010.
 24. D.Stipaničev, M.Bugarić, Lj.Šerić, T.Jakovčević, Web GIS Technologies in Advanced Cloud Computing based Wildfire Monitoring System, 5th International Wildland Fire Conference, Sun City, South Africa, 9-13 May 2011.
 25. T.Jakovcevic, M.Braovic, D.Stipanicev, D.Krstinic, Review of Wildfire Smoke Detection Techniques based on Visible Spectrum Video Analysis, Proc. of the 7th International Symposium on Image and Signal Processing and Analysis (ISPA 2011), Dubrovnik, 04-06.09.2011, 480-484
 26. Lj. Šerić, T.Bodrožić, D. Stipaničev, T. Jakovčević, Observer network Web based statistical evaluation, SoftCOM 2011 - 19. International Conference on Software, Telecommunications and Computer Networks, Split-Hvar-Dubrovnik, 15-17.09.2011.
 27. T. Rončević, M. Braović, D. Stipaničev, Context-Based Natural Image Parsing: A Critical Survey, SoftCOM 2011 - 19. International Conference on Software, Telecommunications and Computer Networks, Split-Hvar-Dubrovnik, 15-17.09.2011.
 28. Šerić, Ljiljana; Štula, Maja; Stipaničev, Darko; Braović, Maja. Bayesian Proprioceptor for Forest Fire Observer Network, 6th International KES Conference on Agents and Multi-agent Systems – Technologies and Applications / G. Ježić et al. (ur.). 2012. 14-23
 29. Stipaničev, Darko; Šerić, Ljiljana; Braović, Maja; Krstinić, Damir; Jakovčević, Toni; Štula, Maja; Bugarić, Marin; Maras, Josip. Vision Based Wildfire and Natural Risk Observers // Proc. of 3rd International Conference on Image Processing Theory, Tools and Applications, OS1: Special session on Image Processing for Natural Risks (IPNR) / Khalifa Djemal (France), Mohamed Deriche (KSA) (ur.). Istanbul, 2012. P271
 30. Bugarić, Marin; Braović, Maja; Stipaničev, Darko. Augmented Reality Based Segmentation of Outdoor Landscape Images, Proceedings of ISPA 2013, 8th International Symposium on Image and Signal Processing and Analysis / Ramponi Giovanni, Lončarić Sven, Carini Alberto, Egiazarian Karen (ur.). Trieste : University of Zagreb, Croatia & University of Trieste, Italy, 2013. 43-48
 31. Bugarić, Marin; Braović, Maja; Stipaničev, Darko. Statistical evaluation of site-specific wildfire risk index calculation for Adriatic regions, Proceedings of VII International Conference on Forest Fire Research / D.X.Viegas (ur.). Coimbra, Portugal, 17-20.11.2014.
 32. Stipaničev, Darko; Bugarić, Marin; Krstinić, Damir; Šerić, Ljiljana; Jakovčević, Toni; Braović, Maja; Štula, Maja.  New generation of automatic ground based wildfire surveillance systems, Proceedings of VII International Conference on Forest Fire Research / D.X.Viegas (ur.). Coimbra, Portugal, 17-20.11.2014.
 33. Bugarić, Marin; Stipaničev, Darko; Šerić, Ljiljana; Jakovčević, Toni; Krstinić, Damir; Fusion of wildfire risk index and automatic video based wildfire surveillance system, Proceedings of abstracts of II International Conference on Fire Behaviour and Risk / Alghero, Sardinia, Italy, 26-29.05.2015.
 34. Stipaničev, Darko; Holistic forest fire protection – IPA Adriatic project 2014 - 2016 // Proceedings of abstracts of II International Conference on Fire Behaviour and Risk / Alghero, Sardinia, Italy, 26-29.05.2015.
 35. Braović, Maja; Stipaničev, Darko; Krstinić, Damir, Color based region classification in Mediterranean landscape images // Abstract Book - Fourth Croatian Computer Vision Workshop / Sven Lončarić, Josip Krapac (ur.). Zagreb : FER, 2015. 9-9
 36. Braović, Maja; Stipaničev, Darko; Krstinić, Damir. // Analysis of Color Impact of Wildfire Smoke on Image Background// Abstract Book - Fourth Croatian Computer Vision Workshop / Sven Lončarić, Josip Krapac (ur.). Zagreb : FER, 2015. 9-9
 37. Stipaničev, Darko; Šerić, Ljiljana; Krstinić, Damir; Bugarić, Marin; Wildfire video observers network with physical and virtual sensors // Proceeding of 10th EARSeL Forest Fire Special Interest Group Workshop - Sensors, Multi-Sensor Integration, large Volumes: New opportunities and Challanges in Forest Fire Research (CD ROM) / Limassol, Cyprus, 2-5.11.2015
 38. Darko Stipaničev, Ljiljana Šerić, Damir Krstinić, Project HOLISTIC - holistic approach to forest fire prevention and protection in Adriatic area – WP5 - Adriatic forest fire Web GIS service (AdriaFireGIS) // Proceeding of International Conference of forest fires and WUI fires (only Abstract and Presentation) / Aix en Provance. 25-27.05.2016
 39. Ljiljana Šerić, Darko Stipaničev, Damir Krstinić, Project HOLISTIC - holistic approach to forest fire prevention and protection in Adriatic area – WP6 - Adriatic Terrestrial Forest Fire Monitoring and Surveillance System (AdriaFireMonitor) // Proceeding of International Conference of forest fires and WUI fires (only Abstract and presentation) / Aix en Provance. 25-27.05.2016
 40. Ljiljana Šerić Damir Krstinić, Maja Braović, Ivan Milatić, Aljoša Mirčevski, Darko Stipaničev ; Holonic Multi Agent System for Data Fusion in Vehicle Classification // Proceeding of KES AMSTA 2016 (CD ROM) / Teneriffe, Spain. 15-17.06.2016
 41. Braović, Maja; Stipaničev, Darko; Krstinić, Damir, Gotovac, Dunja, Comparison of Cogent Confabulation Based Classifier and Naive Bayes Classifier in the Detection of Lens Flares in Wildfire Smoke Detection, Proceedings of 2ND INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONFERENCE ON COMPUTER AND ENERGY SCIENCE (SPLITTECH 2017), Split, Split, Hrvatska, 12.-14.07.2017.
 42. Ljiljana Šerić, Darko Stipaničev, Damir Krstinić, ML/AI in Intelligent Forest Fire Observer, 3rd EAI International Conference on Management of Manufacturing Systems (MMS 2018), Dubrovnik, Croatia, Nov 6, 2018
 43. Stipaničev, Darko; Šerić, Ljiljana; Krstinić, Damir; Bugarić, Marin; Vuković, Anđelka, IPA Adriatic Holistic Forest Fire Protection Project – the year after // Advances in Forest Fire Research 2018 / Viegas, Domingos X. (ur.)., Coimbra, 2018. str. 88-98
 44. Bugarić, Marin; Stipaničev, Darko; Jakovčević, Toni, AdriaFirePropagator and AdriaFireRisk: user friendly Web based wildfire propagation and wildfire risk prediction software // Advances in Forest Fire Research 2018 / Viegas, Domingos X. (ur.)., Coimbra, 2018. str. 890-899
 45. Šerić, Ljiljana; Mikuličić, Danijela; Braović, Maja, Data mining techniques in the assessment of usability and effectiveness of forest fire video surveillance // Advances in Forest Fire Research 2018 / Viegas, D. X. (ur.). Coimbra, Portugal: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2018. str. 1263-1267
 46. Šerić, Ljiljana; Braović, Maja; Beović, Toni; Viđak, Gordan, Metadata-Oriented Concept-Based Image Retrieval for Forest Fire Video Surveillance System, 2018 3rd International Conference on Smart and Sustainable Technologies (SpliTech), Split, 2018. str. 1-5
 47. Šerić, Ljiljana; Rezo, Frano; Balić, Dubravko, Distribuirana arhitektura za skalabilno motrenje i nadzor // Common Foundations 2018 - uniSTem: 6th Congress of Young Researchers in the Field of Civil Engineering and Related Sciences, Split, Hrvatska: Faculty of Civil Engineering, Architecture and Geodesy, University of Split, 2018. str. 232-237, doi:10.31534/co/zt.2018.32
 48. Šerić, Ljiljana; Krstinić, Damir; Bogunović, Pero, Measuring and Controlling Cognitive Process of Visual Attention in Forest Fire Monitoring System, Proceedings of 2019 IEEE 18th International Conference on COGNITIVE INFORMATICS & COGNITIVE COMPUTING, Soda, P ; Fiorini, R.A. ; Wang, Y. ; Jacobs, G. ; Howard, N. ; Widrow, B. ; Feldman , J. (ur.). Milano, Italija: IEEE Computer Society Press, 2019. str. 416-421
 49. Krstinić, Damir; Braović, Maja; Šerić, Ljiljana; Božić-Štulić, Dunja, Multi-Label Classifier Performance Evaluation with Confusion Matrix // International Conference on Soft Computing, Artificial Intelligence and Machine Learning (SAIM 2020), June 27~28, 2020, Copenhagen, Denmark Volume Editors : David C. Wyld, Dhinaharan Nagamalai (Eds) ISBN : 978-1-925953-22-0 / David C. Wyld, Dhinaharan Nagamalai (ur.).

Radovi u stručnim časopisima:

 1. B.Hrastnik, D.Stipaničev, R.Vujčić, Regionalni model financijski samostojne i samoodržive preventivne zaštite od šumskih požara u Splitsko-dalmatinskoj županiji, EGE : energetika, gospodarstvo, ekologija, etika, 12 (3) 2004,  str. 38-42
 2. D.Stipaničev, Inteligentni protupožarni nadzorni sustav, Vatrogasni vjesnik, 02/2008, pp.13-15
 3. D.Stipaničev, Svaki požar može biti i eruptivni požar, Vatrogasni vjesnik, 03/2008, pp.19 - 22
 4. D.Stipaničev, Gdje ima dima ima i IPNAS-a, Zaštita, br.7, XI, 2010, pp.44-47

Stručni seminari i pozvana predavanja:

 1. D.Stipaničev, "Holistic forest fire protection program of Split and Dalmatia County", SoftCOM 2004 - 2004 International Conference on Software, Telecommunications and Computer Networks, Split, 11.10.2004.
 2. D.Stipaničev, "IPNAS – Experimental Split and Dalmatia County forest fire monitoring system", SoftCOM 2005 - 2005 International Conference on Software, Telecommunications and Computer Networks, Rogoznica, 15.09.2005.
 3. D.Stipaničev, "Suvremeni video sustavi u protupožarnoj zaštiti otvorenih prostora", okrugli stol "Primjena suvremenih tehnologija pri vođenju akcija gašenja požara rasli- nja i akcija gorskog spašavanja", održan u organizaciji Hrvatske vatrogasne zajednice i Regionalno središte za pružanje pomoći i uklanjanje posljedica katastrofa, Zagreb, 6.06.2008.
 4. D.Stipaničev, "Suvremene računalne metode simuliranja širenja požara raslinja i njihova moguća primjena za prostor hrvatskog priobalja", seminar "Gašenje požara otvorenog prostora" održan 29.04.2008. u hotelu Medena, Seget Donji u organizaciji Državne uprave za zaštitu i spašavanje i Vatrogasne zajednice Splitsko – dalmatinske županije
 5. D.Stipaničev, "Pojava eruptivnog efekta kod širenja požara raslinja", seminar "Gašenje požara otvorenog prostora" održan 29.04.2008. u hotelu Medena, Seget Donji u organizaciji Državne uprave za zaštitu i spašavanje i Vatrogasne zajednice Splitsko – dalmatinske županije
 6. D.Stipaničev,  " Integralni i holistički model zaštite od požara raslinja Splitsko dalmatinske županije", međunarodno savjetovanje „Suzbijanje požara otvorenog prostora – nove metode i pristupi“, 9-11-12.2008. Makarska, savjetovanje je održano u organizaciji Regionalnog središta za pružanje pomoći i ukljanjanje posljedica katastrofa Divulje i Ministarstva regionalnog razvoja, šumarskog i vodnog gospodarstva, Zagreb
 7. D.Stipaničev, Suvremene tehnologije u protupožarnoj zaštiti otvorenog prostora, Županijska zajednica tehničke kulture, seminar za studente Učiteljskog studija Split , Zvjezdano selo, 10.05.2008.
 8. D.Stipaničev, Primjena inteligentnih tehnologija u ranom otkrivanju šumskih požara, Festival znanosti Split, 22.04.2008.
 9. D.Stipaničev, Forest Fire Video Monitoring Systems, DITUR međunarodno savetovanje “Tehničko upravljanje rizicima”, Beograd 27-28.10 2009 (8 pages)
 10. D.Stipaničev, D.Krstinić, M.Bugarić, Primjena suvremenih računalnih tehnologija u požarima otvorenog prostora, seminar za vatrogasce JVP Split, 8.12.2010.
 11. D.Stipaničev, ''Application of Information Communication Technologies (ICT) in Wildfires Prevention and Protection'',  Seminar na Escuela de Ingeneria Informatica, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas, Spain, 28.10.2011.
 12. D.Stipaničev, B.Hrastnik, Holistic Approach to Forest Fire Protection based on small-scale bioenergy production and advanced Information Communication Technologies, Renewables, New Technologies, Challenges of the 21st Century, Split 21-23 May, 2012 5th Panel: Green Technologies, May 22, 2012
 13. Stipaničev, Darko. Reasarch activities at FESB related to computer vision and image understanding, First Croatian Computer Vision Workshop (CCVW 2012), Zagreb, 20-21.09.2012.
 14. Stipaničev, Darko. Suvremeni protupožarni nadzorni i motrilački sustavi, 1. međunarodnoj konferenciji o šumskim i poljoprivrednim požarima, Bihać, BiH 28.04.-29.04.2014.
 15. Stipaničev, Darko. Holistički model integralne zaštite od požara Jadranske regije, 1. međunarodnoj konferenciji o šumskim i poljoprivrednim požarima, Bihać, BiH 28.04.-29.04.2014.

Doktorati suradnika Centra s FESB-a:

 1. Maja Štula, Neizrazite spoznajne mape temeljene na agentskoj tehnologiji, 2005. (mentor D.Stipaničev)
 2. Damir Krstinić, Brza segmentacija slike metodom procjene gustoće, 2008. (mentor Ivan Slapničar, ko-mentor Darko Stipaničev)
 3. Ljiljana Šerić,  Inteligencija okoliša temeljena na mreži agentskih opservera, 2010. (mentor Darko Stipaničev)
 4. Toni Jakovčević, Detekcija požara raslinja dobivena analizom slike dobivene u vidljivom dijelu spektra, obrana10.01 2011. (mentor Darko Stipaničev)
 5. Marin Bugarić, priprema temu doktorata iz primjene tehnika proširene stvarnosti (Augmented reality) u protupožarnim motrilačkim i nadzornim sustavima, 2013. (mentor Darko Stipaničev)
 6. Josip Maras, u suradnji sa MÄLARDALEN UNIVERSITY Švedska priprema doktorat na temu “Reusable componet based embeded systems software engineering”  i njegove primjene u složenom informacijskom sustavu za podršku pred-požarnim, požarnim i post-požarnim aktivnostima, 2014. (mentor Ivica Crnković, ko-mentor Maja Štula)
 7. Maja Braović, Segmentacija i klasifikacija neprozirnih i poluprozirnih regija na slikama prirodnog krajolika, obranjena 2015. (mentor D.Stipaničev)
 8. Dunja Božić Štulić, Semantička segmentacija slika prirodnog krajolika temeljena na dubokom učenju, obranjeno 2020. (mentor D.Stipaničev)

Wep portali i prezentacije:

1. Web portal protupožarne zaštite Splitsko - dalmatinske županije (hrvatski)

>>>> http://vatra.fesb.hr

2. Web portal algoritama za automatsko prepoznavanje požara raslinja (engleski)

>>>> http://wildfire.fesb.hr

3. Prezentacija sustava OiV Fire Detect AI nasljednika sustava IPNAS (Inteligentnog Protupožarnog NAdzornog Sustava) (hrvatski/engleski)

>>>> https://oiv.hr/hr/usluge-i-platforme/oiv-firedetect-ai/

4. Web portal ultrazvučne meteorološke stanice prilagođene istraživanju požara raslinja (hrvatski/engleski)

>>>> http://imeteo.fesb.hr

5. Web portal Katedre za modeliranje i inteligentne računalne sustave (hrvatski)

>>>> http://laris.fesb.hr

 

 

 
Posjeta: 8264